Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Disclaimer

Trang web này được cung cấp như một dịch vụ cho cộng đồng và nhằm mục đích cung cấp thông tin về các khóa học STEM, chính sách liên quan đến việc mở chi nhánh và tin tức STEM từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy

Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót hoặc sai sót nào trong thông tin được cung cấp trên trang web này. Người sử dụng nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin trước khi sử dụng.

Copyright © SATA JSC. All rights reserved. Developed by Code Pro