Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Privacy

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và cung cấp thông tin về các khóa học STEM, chính sách liên quan đến việc mở chi nhánh và tin tức STEM từ các nguồn khác nhau.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi có yêu cầu pháp lý.

Copyright © SATA JSC. All rights reserved. Developed by Code Pro